finaFinaMotorexMolyduvalPeat sorbTotalElfBiesterfeldEskaDecoilRowe

Likvidace

Likvidace použitého PEAT SORBU závisí zásadně na látce, která byla absorbována. Protože PEAT SORB je absolutně čistý přírodní produkt, může být při absorbování látek, se kterými není nutné zacházet jako se zvláštním odpadem, ukládán na normální skládky. Přitom by měl být k dispozici doklad o absorbované kapalině.

V ideálním případě je možné PEAT SORB spálit.Po použití je možné PEAT SORB spálit téměř beze zbytku.Díky velmi nízkému obsahu síry a fosforu se rašelina považuje za hodnotné palivo a vydává výhřevnost bez uhlovodíku cca 21,101 kj/kg. Ve spojení s uhlovodíky se výhřevnost mnohokrát zvyšuje.

Vždy je nutno postupovat ve smyslu zákona č.125/1997 Sb. o odpadech v závislosti na typu absorbované látky !!!

Likvidace obalů

  • Při likvidaci obalů postupovat jako při likvidaci běžných plastů jako PET, PP apod.
  • Čisté obaly je možné použít na recyklaci.

 

Nespotřebovaný produkt

Běžná skládka komunálního odpadu nebo možno kompostovat. V tomto případě není nutno postupovat ve smyslu zákona č.125/1997 Sb. o odpadech.

DECKENBACH CZ, s.r.o., Zelená 273, 370 01, České Budějovice, ČR
tel.: +420 387 001 261-2, e-mail: deckenbach@deckenbach.cz