finaFinaMotorexMolyduvalPeat sorbTotalElfBiesterfeldEskaDecoilRowe

Co je Peat sorb

PEAT SORB je absorbční prostředek chránící životní prostředí z čisté přírodní rašeliny, který má díky patentovanému způsobu sušení obsah vlhkosti 7 %. Díky této vlastnosti odpuzuje PEAT SORB vodu a má extrémně vysokou schopnost vázat ropné produkty. PEAT SORB odpovídá požadavkům na absorpční prostředky na jímání ropných produktů podle Úřadu pro životní prostředí a smí být označován jako vhodný pro dopravní plochy (dle typu I, II R).

Jaké přednosti Vám PEAT SORB nabízí?

1. Snížení Vašich nákladů na skladování, přepravu a odstraňování:

 • např. jeden pytel PEAT SORBU (PS 2)o váze 11,4 kg absorbuje až 95 l ropného produktu.
 • např. hadice v délce cca 120 cm (PS 48) absorbuje až 8 l ropného produktu.
 • PEAT SORB má nízkou váhu a tím zajišťuje nižší náklady na přepravu a odstranění.

PEAT SORB má nízkou váhu a tím zajišťuje nižší náklady na přepravu a odstranění.

2. Snížení nebezpečí pro životní prostředí:

 • PEAT SORB je absolutně nejedovatý, čistý přírodní výrobek.
 • PEAT SORB je odolný proti vylouhování, tj. jednou absorbované látky se už nikdy neuvolní, ani ve vodě, ani na zemi.
 • PEAT SORB zabraňuje rozšiřování nebezpečných kapalin.
 • PEAT SORB může snižovat tvorbu vznětlivých plynů a stává se tak účinnou ochranou před výbuchem.

Díky PEAT SORBu můžete přispět k bezpečnému a čistému životnímu prostředí !!

3. Úspora času a lidské práce:

 • PEAT SORB extrémně rychle absorbuje, během 2 - 5 vteřin.
 • PEAT SORB nezanechává žádné špinavé zbytky látek, proto není zapotřebí náročné dočišťování.
 • PEAT SORB je velmi lehký, proto s ním může dobře a snadno manipulovat jedna osoba.

PEAT SORB pomáhá Vám i Vašim spolupracovníkům zlikvidovat nečistoty ropných produktů rychle a důkladně tím nejjednodušším způsobem!!

4. Omezení Vaší potřeby prostředků na absorbování ropných produktů na jeden výrobek:

 • Laboratorní výzkumy potvrdily, že PEAT SORB má schopnost absorbovat následující látky:
 • aceton
 • acetonitril
 • amylacetát
 • benzen
 • butanol
 • 2-butanon
 • dichlorbrommethan
 • bromoform
 • sirouhlík
 • chlorid uhličitý
 • chloroform
 • methylchlorid
 • chlorbenzen
 • chladící oleje
 • cyklohexan
 • dichlorbenzen
 • 1,2 dichlorethylen
 • motorová nafta
 • ethanol
 • ethylbenzen
 • ethylether
 • ethylglykol
 • motorový benzín
 • glycerin
 • heptan
 • hexachloraceton
 • hexan
 • hexachlorobutadien
 • hexachlorethan
 • isobutanol
 • isopropylen
 • isopropanol
 • trysková paliva
 • kerosin
 • methanol
 • dichlormethan
 • methylethylketon
 • methylphenol
 • motorové oleje
 • naftalín
 • 2-nitroanalin
 • nitrobenzen
 • pentan
 • pentachlorofenol
 • fenol
 • propanol
 • vinylbenzen
 • tetrachlorethan
 • tetrachlorethen
 • tetrahydrofuran
 • toluen
 • trichlorethylen
 • trichlorfenol
 • varsol
 • vinylacetát
 • vinylchlorid
 • dimethylbenzeny
 • Můžeme nechat Vaši látku stejně jako absorpční schopnosti PEAT SORBu laboratorně analyzovat a tak Vám zaručit bezvadné čištění Vašich nečistot z ropných produktů.

Díky PEAT SORBu budete v budoucnosti potřebovat jen jediný absorpční prostředek pro všechny jímané látky !!

Použití PEAT SORBu:

PEAT SORB volný

 • PEAT SORB volný rozsypejte na uniklý materiál, až se ropný produkt nebo kapalina absorbují.
 • PEAT SORB nasáklý ropným produktem nebo jinou kapalinou může být bez problémů a dokonale smeten tvrdým koštětem.
 • PEAT SORB nepoškrábe a nepoškodí žádné stroje, kovové, plastové nebo gumové součástky.

PEAT SORB ve formě hadic nebo polštářů

 • Hadice PEAT SORB mohou být účinně použity jako zábrany pro ropné produkty i na zemi, i na vodě.
 • Hadice a polštáře PEAT SORB absorbují uniklé kapaliny důkladně a čistě.

PEAT SORB je možné odstraňovat manuálně (např. koštětem), nebo mechanicky (např. průmyslové vysavače) !!

DECKENBACH CZ, s.r.o., Zelená 273, 370 01, České Budějovice, ČR
tel.: +420 387 001 261-2, e-mail: deckenbach@deckenbach.cz