finaFinaMotorexMolyduvalPeat sorbTotalElfBiesterfeldEskaDecoilRowe

Profil společnosti

FINA je integrálním členem skupiny PETROFINA, mezinárodní petrolejářské a energetické společnosti. Největší belgická společnost vùbec kontroluje okolo 200 společností na celém světě a do loňského roku zaměstnávala přes 15 000 osob. Skupina je pevně zavedena v široké paletě činností : výzkum, produkce, rafinace, transport, marketing, petrochemie, oleje, barviva, prùmyslové čištění atd. Petrolejářská společnost FINA vlastní 5 rafinerií ve třech zemích svìta. FINA těží ropu a zemní plyn, má vlastní výzkum a zastoupení v Evropě, Spojených Státech a Africe. Snaží se úspěšně expandovat i do Vietnamu, Malajsie a Austrálie. Od svého založení jsou výzkum, rozvoj a komercializace olejù, mazacích olejù a pevných mazadel hlavním oborem společnosti FINA.

V úzké spolupráci s marketingem výrobní závody zlepšují neustále své výrobky a zavádějí nové formulace rùzných mazadel. Nejlepším příkladem je nová výrobní jednotka v Ertvelds v Belgii, kde se jedná o mimořádně výkonný závod s nejvyspělejší technologií míchání na světě. To je výsledek soustředění FINA na kvalitu : optimální spolehlivost, řízení výroby a kontrola kvality pomocí počítačù, snaha o ochranu životního prostředí.

Od roku 1999 je FINA součástí kapitálové společnosti TOTALFINA a od roku 2000 součástí druhého největšího ropného gigantu v Evropě a pátého nějvětšího ropného koncernu na světě - spojení TOTALFINAELF

V České republice je již desátý rok zastoupena společností DECKENBACH CZ

Továrna FINA

Absolutně kvalitní výroba ve výrobním závodu v Ertveldu

Výrobní závody FINA

Výrobní závody na maziva FINA ve světě

Výrobní závody FINA Belgie Ertvelde - (Belgie) výroba automobilových a prùmyslových olejù
Výrobní závody FINA Španělsko Valdemorro - (Španělsko) výroba automobilových a prùmyslových olejù
Výrobní závody FINA Nizozemsko Beverwijk - (Nizozemí) výroba tukù
Výrobní závody FINA Singapur Singapore - výroba automobilových a prùmyslových olejù
Výrobní závody FINA Francie Marseille - (Francie) výroba olejù pro textilní prùmysl

DECKENBACH CZ, s.r.o., Zelená 273, 370 01, České Budějovice, ČR
tel.: +420 387 001 261-2, e-mail: deckenbach@deckenbach.cz