finaFinaMotorexMolyduvalPeat sorbTotalElfBiesterfeldEskaDecoilRowe

Petrofer

Jsme obchodními partnery německé firmy PETROFER Hildesheim, který na svých nejmodernějších vývojových a výrobních zařízeních trvale vyvíjí a vyrábí přes 600 různých chemických výrobků.

Dodáváme:

Ochlazovací média pro kalírny

Řídké vysokovýkonné kalicí oleje

ISOMAX

Velmi vysoký kalicí účinek. Především použití pro tvrzení nelegovaných a legovaných zušlechťovacích a cementačních ocelí pro dosažení maximálního zakalení popř. prokalení také u materiálů větších rozměrů.

Vysokovýkonné kalicí oleje odolné proti odpařování

ISORAPID

Velmi rychlé a rovnoměrné ochlazení všech částí při kalení vsázky. Velká odolnost proti odpařování. Rychlé odbourání parního polštáře uvnitř vsázky. Při použití v otevřených lázních minimální vznik ohně a kouře.

SYNQUENCH

Biologicky odbouratelné kalicí prostředky na bázi syntetických a přírodních zemních olejů.

Oleje pro teplou lázeň

MARQUENCH

Vysokovýkonné oleje pro teplou lázeň s velkou odolností proti stárnutí a širokým spektrem použití. Stanovují směrodatná měřítka vzhledem ke kalicímu účinku - zabránění zkřivení - prodloužení životnosti. Tyto oleje pro teplou lázeň se mohou použít ve všech pecích vhodných pro teploty teplé lázně, stejně jako pro materiály větších rozměrů.

Kalicí oleje pro vakuové pece

VACUQUENCH

Kalicí oleje pro vakuové pece s extrémně vysokou odolností proti odpařování, nízkým pohlcováním plynů a snadným odplynováním. Pro tepelné zpracování všech jakostí oceli ve vakuu. Optimální výsledky, čisté povrchy bez skvrn.

Mírně chladící kalicí oleje

ISODUR

Kalicí oleje s odstupňovaným kalicím účinkem pro zakalování nástrojových ocelí, polotovarů, beztvarých kusů pro kováře převážně z legovaných ocelí.

Popouštěcí oleje a syntetická popouštěcí fluida

ISOTEMP

Popouštěcí oleje velmi odolné proti stárnutí pro použití při různých teplotách. Možné použít do 300°C.

SYNTHERM

Syntetická popouštěcí fluida s vysokou odolností proti stárnutí. Snadno omyvatelné vodou. Speciální verze pro díly nitridované v solné lázni.

Vodou omyvatelné kalicí oleje

E-oleje

Všechny kalicí a popouštěcí oleje mohou být dodány omyvatelné vodou. Proto lze kalený materiál snadno omýt vodou. Používané lázně se mohou dodatečně přizpůsobit.

Polymerní kalicí prostředky ředitelné vodou

AQUATENSID

Kalicí roztoky pro použití v ponorných lázních pro kalení ocelí k zušlechtění, stejně jako na indukčních strojích a strojích pro kalení plamenem . Pro ochlazování bez zkřivení hliníkových slitin po homogenizování.

FEROQUENCH

Olejová charakteristika chlazení. Pro ochlazování dobře kalitelných ocelí bez prasklin. Kalení bez kouře a ohně.

Ochlazovací emulze

AQUANOL

Emulze pro kalení materiálů při indukčním a plamenovém kalení, při jejímž použití nevzniká kouř. Vysoká rezistence bakterií a dobrá ochrana proti korozi.

BLACKYNOL WL

Emulze pro ochlazení popouštěných dílů. Vrstva kysličníku na opracovávaných materiálech nabude tmavočerného, lesklého vzhledu, zaručuje velmi dobrou ochranu proti korozi.

Kalicí voda - přídavné soli

AQUARAPID

Pro kalení nelegovaných ocelí k dosažení nejvyšší tvrdosti.                                        

AQUASAL

Zabraňuje skvrnitosti povrchu. Podle složení vytvářejí roztoky lesklé stříbrné, světle šedé a tmavé povrchové zbarvení.

Nehořlavé hydraulické kapaliny

Hydraulické kapaliny odolné proti ohni typ HFC a HFD

ULTRA SAFE 620 (voda/glykol HFC)

Bezpečnostní kapaliny pro provoz ohněm ohrožených hydraulik v tlakových slévárnách, slévárnách, ocelárnách, sklárnách, válcovnách, hornictví, k ochraně spodní vody ve vodních dílech, bagrech, vozidlech atd.

Hydraulické kapaliny odolné proti ohni typ HFA

HYDRO-COOL (HFA)

Velmi vodnatá víceúčelová fluida (HFA/HWBF) s výraznou ochranou proti opotřebení a korozi.

Opracování kovů - vodou ředitelné produkty

Chladicí maziva, vysoký obsah minerálních olejů

EMULCUT

Emulzně stabilní univerzální chladicí maziva bez dusitanů s vysokou ochranou proti korozi a EP - přísadami. Vhodné od všeobecného hrubého obrábění až po obráběcí a přetvářecí operace. Částečně použitelné také jako přísada tlakové vody do hydraulických zařízení - přípustné kapaliny HFA.

Chladicí maziva, částečně syntetická

ISOPAL

Biologicky stabilní, nenáročné emulze pro veškeré obráběcí práce s ocelí, litinou a lehkými kovy. Emulze jsou bez zápachu a neškodí pokožce. Mají velmi vysoký proplachovací a smáčecí účinek, vysokou ochranu proti korozi a neobsahují dusitany. Isopal má multifunkční charakter. Chladicí maziva s účinnými látkami EP určená pro zpracování hliníku. Možno dosáhnout obzvláště vysoké kvality povrchu.

Chladicí maziva bez minerálních olejů

ISOCOOL

Průsvitné roztoky bez obsahu dusíku s dlouhou životností s mimořádně vysokou rezistencí vůči bakteriím. Vhodné pro hrubé a jemné zpracování oceli, litiny, barevných a lehkých kovů. EP - legováním použitelné také pro těžké operace zpracování. Roztoky neškodí pokožce a jsou znamenitě odolné proti korozi.

Brusné kapaliny bez minerálních olejů

ISOGRIND

Chladicí maziva odolná vůči bakteriím a bez obsahu dusitanů pro veškeré brusné operace. Velmi dobré proplachovací vlastnosti, nedochází k ucpání brusného kotouče. Průsvitné roztoky s bezpečnou ochranou proti korozi. Roztoky jsou odolné proti tvrdé vodě a pracují bez pěny. Lze dodat také verze pro broušení tvrdých kovů, tvrdé gumy, umělých hmot a keramiky.

Řezné oleje pro honování a lapovací oleje

Řezné oleje

SUPERFIN

Řezné oleje pro honování a lapovací oleje s optimálním smáčecím a proplachovacím účinkem pro dosažení vysoké kvality povrchů a velkých úběrů. Lze použít při použití diamantových, korundových a jiných honovacích nástrojů pro zpracování oceli, litiny (temperované litiny), barevných a lehkých kovů, stejně jako chromovaných povrchů. Tento viskózně a litinově rozsáhlý program výrobků byl optimalizován vzhledem k usazování honovacího otěru, odolnosti proti stárnutí a malému množství olejové mlhy. Oleje je možné obdržet na přání se sirnými deaktivátory.

A další průmyslová maziva Petrofer dle poptávky zákazníka.

DECKENBACH CZ, s.r.o., Zelená 273, 370 01, České Budějovice, ČR
tel.: +420 387 001 261-2, e-mail: deckenbach@deckenbach.cz